Tagsökning: Teckning
414

Ny sida: Trudvang

Dakar och Demoner:Trudvang är ett äventyrsrollspel i bauerisk anda. Invånarna i de djupa skogarna, vindpinade slätterna och höga bergen kämpar ständigt för sin överlevnad. Men även i denna bistra och hårda värld finns ljusglimtar och löften om att bättre tider är på väg. I mjödhallarnas stojiga atmosfär och invid värdshusen eldstäder hörs berättelser och sånger [...]